Koláže

Koláže jsou vhodné jako úvodní fotky webů. 
Ale nejen to. Mají široké využití i ve firemních prezentacích
a v neposlední řadě též tiskovinách.